Regulamin

Home / Regulamin
 1. Wierzchnie okrycia, parasole, duże torby i plecaki powinny zostać pozostawione w szatni.
 2. Przed pozostawieniem w szatni torby, pakunki i plecaki musza zostać skontrolowane.
 3. Zabrania się wnoszenia na teren klubu alkoholu, środków odurzających, jedzenia oraz przedmiotów niebezpiecznych.
 4. Służba porządkowa ma prawo odmówić wstępu osobom w stanie nietrzeźwym ,zachowującym się lub ubranym niestosownie.
 5. Młodzież do lat 18 może przebywać w klubie tylko pod opieką rodziców  bądź opiekunów prawnych.
 6. Gość klubu wyraża zgodę na wykonywanie i rozpowszechnianie zdjęć fotograficznych z jego wizerunkiem. W przypadku niewyrażenia takiej zgody należy wysłać maila na adres club@tygmont.com.pl z zaznaczeniem konkretnego zdjęcia.
 7. Wstęp na imprezę oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora dla celów marketingowych.
 8. Osoby decydujące się na wejście do lokalu wyrażają zgodę na nieograniczone wykorzystanie, w jakiejkolwiek formie i na wszelkich polach swojego wizerunku.
 9. Gość wyraża zgodę na nagrywanie w strefie wejścia oraz palarni przez wewnętrzny monitoring klubu.
 10. W kwestiach spornych głos decydujący mają pracownicy służb porządkowych z nadrzędną decyzja Managera Klubu.
 11. Wejście na teren Klubu oznacza akceptację regulaminu.